Tere tulemast !

Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik heategevuslik ühendus, mis on Eesti Pimedate Ühingu Tartu Organisatsiooni õigusjärglane.

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu koduleht on uuendatud 2016. aasta SDE riigieelarvelise toetuse abil.

Struktuur

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing on mittetulundusühing, mis liidab nägemispuudega inimesi Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võru- ja Viljandimaalt. Ühingusse kuulub ligi nelisada liiget.

Ühingul on üheksa osakonda:

EPITAR osak. – esimees Asta Sikk telefon 56635746
Tartu Emajõe Kooli osak.– esimees Monica Lõvi telefon 55675375
Tartu linna osak. – esimees Anneli Timpmann telefon 5537353

Tartumaa osak. –esimees Andres Õunap telefon 529524
Jõgeva osak. –esimees Rein Stroo telefon 53498694
Põlva osak. –esimees Ilme Oina telefon 5549097
Valga osak. –esimees Feliks Velijev telefon 58367144
Viljandi osak. –esimees Arvu Sarv telefon 5205678
Võru osak. –esimees Ivar Hillep telefon 5103664

Liitumine

Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse ühingu juhatusele.
Sisseastumismaks on 1 €, aastamaks 1 €. Ühingusse võib vastu võtta ka toetajaliikmeid.