Tutvustus

Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik heategevuslik ühendus, mis on Eesti Pimedate Ühingu Tartu Organisatsiooni õigusjärglane.

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu koduleht on uuendatud 2016. aasta SDE riigieelarvelise toetuse abil.

Eesmärgid

Ühingu eesmärgiks on nägemispuudega inimeste integreerimine ühiskonda.
Oma eesmärgi saavutamiseks ühing muuhulgas:

 1. tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid  probleeme,  et saavutada ühiskonna toetust ühingu eesmärkide saavutamiseks;
 2. esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsusorganites ning puuetega inimeste probleemidega tegelevates institutsioonides;
 3. teeb tööd tagamaks ühingu liikmetele võrdsed võimalused teiste ühiskonnaliikmetega;
 4. toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis pole vastuolus  ühingu põhikirjaga;
 5. korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni ja puhkeüritusi;
 6. määrab stipendiume;
 7. teeb tööd vaegnägevate lastega;
 8. korraldab heategevuslikke üritusi.

Struktuur

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing on mittetulundusühing, mis liidab nägemispuudega inimesi Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võru- ja Viljandimaalt. Ühingusse kuulub ligi nelisada liiget.

Ühingul on üheksa osakonda:

EPITAR osak. – esimees Asta Sikk telefon 56635746
Tartu Emajõe Kooli osak.– esimees Monica Lõvi telefon 55675375
Tartu linna osak. – esimees Anneli Timpmann telefon 5537353

Tartumaa osak. –esimees Andres Õunap telefon 529524
Jõgeva osak. –esimees Rein Stroo telefon 53498694
Põlva osak. –esimees Ilme Oina telefon 5549097
Valga osak.
 –esimees Feliks Velijev telefon 58367144
Viljandi osak. –esimees Arvu Sarv telefon 5205678
Võru osak. –esimees Ivar Hillep telefon 5103664

Tegevusest

Ühingu eesmärgiks on luua nägemispuudega inimestele tingimused võrdsete võimaluste alusel ühiskonnaelus osalemiseks. Ühingus on võimalik sisukalt vaba aega veeta. Korraldatakse huvitavaid üritusi ja tِِöötavad mitmed ringid..

Ühingu juures tegutsevad:

 • puhkpilliorkester
 • lauluansambel
 • kirjandusring

Ühingu tِِööle aitavad kaasa juhatuse juurde loodud:

 • õiguskomisjon (komisjoni esimees Arvu Sarv)
 • majandus- ja olmekomisjon (komisjoni esimees Asta Sikk)
 • rehabilitatsioonikomisjon (komisjoni esimees Monica Lõvi)
 • huvitegevuse komisjon (komisjoni esimees Anneli Timpmann)
 • raadiosُõlme toimetus

Teenused

Vajadusel saab kasutada arvutiklassi.
Treenida kahel trenažööril.

Nägemispuudega inimesed saavad laenutada heli- ja punktkirjas raamatuid:
kolmapäeviti 10.00 -13.00
Tartus Ringtee 1, III korrusel raamatukogus.

Laenutatavaid heli- ja punktkirjas raamatuid on Tartu Linnaraamatukogu poolt sisestatud e-kataloogi ESTER al. 2004. aastast kuni tänaseni üle 2700 eksemplari. Täpsemat informatsiooni e-kataloogi kasutamise ning eksemplaride leidumuse kohta saab e-kataloogist ESTER www.ester.ee

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu vastuvõtuajad:
esmaspäeviti 12.00 – 15.00
kolmapäeviti 10.00 – 13.00
Tartus Ringtee 1, III korrusel.

Liitumine

Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse ühingu juhatusele.
Sisseastumismaks on 1 €, aastamaks 1 €. Ühingusse võib vastu võtta ka toetajaliikmeid.